Preventief Onderhoud

Preventief Onderhoud

Uit onderzoek door het Duitse vakblad CCI blijkt dat vervuilde ventilatoren niet alleen veel minder lucht transporteren, maar tegelijkertijd aanzienlijk meer elektrisch vermogen verbruiken. Dus minder ventilatie tegen hogere energiekosten! Ventilatoren die 365 dagen per jaar draaien, vervuilen niet alleen op de waaier, maar ook in de lagers, waardoor ze uit balans kunnen raken en de motor zelfs kan doorbranden.

Ook in ventilatieroosters en -kanalen zet zich een hoeveelheid vet, stof en vocht vast die luchtstromen blokkeren en/of ernstig verontreinigen. Door regelmatig periodiek onderhoud neemt de levensduur van de installatie en de kwaliteit van de binnenlucht aanmerkelijk toe, terwijl de storingsgevoeligheid evenredig afneemt. In overleg met BJ-Lupron bv zijn diverse vormen van onderhoudscontracten te realiseren.

Onze inzet is het behalen van een evenwichtige en verantwoorde combinatie van voorzorg en effectiviteit. Uw resultaat vertaalt zich in dalende exploitatielasten. Tot -25% energiekostenbesparing bij tijdig onderhoud en vervanging. En dat betekent ook verlengde levensduur van het woon- of werkobject.